ระบบสุริยะระบบพลังงานแสงอาทิตย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบสุริยะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ by Mind Map: ระบบสุริยะระบบพลังงานแสงอาทิตย์

1. ดาวเสาร์ Saturn

1.1. ดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

1.2. ลักษณะเด่น คือ มีวงแหวนล้อมรอบ

1.3. ค้นพบดวงจันทร์บริวารที่มากที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล

1.4. หมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10.66ชั่วโมง

1.5. บรรยากาศของดาวเสาร์ ประกอบไปด้วย ไฮโดรเจน75% ฮีเลียม25% ปะปนไปด้วยน้ำ มีเทน แอมโมเนีย

1.6. มีดวงจันทร์ดวงหนึ่งชื่อTitan ซึ่งถือว่าเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่ทีีสุดในระบบสุริยะจักรยาน

2. ดาวอังคาร Mars

2.1. เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สี่จากดวงอาทิตย์

2.2. ดาวอังคารมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณครึ่งหนึ่งของโลก

2.3. ดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ

2.4. ลักษณะปรากฏสีแดงปนส้มของพื้นผิวดาวอังคารมีสาเหตุมาจากไอเอิร์น(III) ออกไซด์ หรือสนิมเหล็ก

3. ดาวศุกร์ Mercury

3.1. เป็นดาวเคราะห์หิน

3.2. มีอีกชื่อว่าดาวประจำเมืองหรือดาวประกายพรึกหรือดาวรุ่ง

3.3. สามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดี

3.4. ดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุดเมื่อมองจากโลก

3.5. ถูกเรียกว่าฝาแฝดของโลกเพราะมีความคล้ายคลึงกัน

4. ดาวเนปจูน Neptune

4.1. มีชื่อไทยว่า ดาวเกตุ

4.2. เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้าย

4.3. ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 163.7 ปี

4.4. ระยะเวลาหมุนรอบตัวเอง 16 ชั่วโมง 7 นาที

4.5. มีดวงจันทร์บริวาร 14 ดวง ซึ่งดวงใหญ่ที่สุดมีชื่อว่า ไทรทัน

4.6. เป็นดาวเคราห์แก๊ส

4.7. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเป็นอันดับที่4

5. ดาวพฤหัสบดี Jupiter

5.1. เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5

5.2. เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

5.3. สัญลักษณ์แทนดาวพฤหัสบดี คือ ♃ เป็นสายฟ้าของเทพเจ้าซุส

5.4. เป็นดาวเคราะห์แก๊ส

5.5. อยู่ห่างจากโลกเป็นลำดับที่2

5.6. โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา4,331.57 วัน หรือ 11.86 ปี

5.7. มีบริเวณจุดแดงใหญ่ (Great Red Spot) หมุนเคลื่อนที่เป็นเวลามากกว่า 400 ปี

5.8. ดาวบริวารขนาดใหญ่ 4 ดวง

6. ดาวพุธ Mercury

6.1. มีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์ของโลก

6.2. ไม่มีดาวบริวาร

6.3. ไม่มีชั้นบรรยากาศ

6.4. อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด

6.5. สนามเเม่เหล็กค่อนข้างอ่อน

6.6. มีอีกชื่อคือ เตาไฟเเช่เเข็ง

7. ดวงอาทิตย์ The sun

7.1. ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกมากสุด

7.2. ประกอบด้วยแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียม

7.3. เป็นดาวฤกษ์สีเหลือง

7.4. มีมวลมาก

7.5. ควบคุมวัตถุทุกอย่างในระบบสุริยะด้วยแรงดึงดูด

7.6. ให้แสงสว่างและความร้อน

8. ดาวโลก EARTH

8.1. เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์

8.2. มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

8.3. โลกมีอันตรกิริยะเชิงโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวกาศโดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ซึ่งเป็นดาวบริวารถาวรหนึ่งเดียวของโลก

8.4. แกนหมุนของโลกเอียงทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆบนผิวโลกอันตรกิริยา ความโน้มถ่วงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ก่อให้เกิดน้ำขึ้นลงมหาสมุทร

8.5. โลกมีรูปร่างประมาณทรงคล้ายทรงกลมแบนขั้ว โลกแบนลงบริเวณแกนทางภูมิศสตร์และโป่งบริเวณแถบศูนย์สูตร

8.6. โลกกำเนิดเมื่อประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน