НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАМАТИКИ. СИСТЕМА ВПРАВ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАМАТИКИ. СИСТЕМА ВПРАВ by Mind Map: НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ, ЛЕКСИКИ, ГРАМАТИКИ. СИСТЕМА ВПРАВ

1. ЛЕКСИКА

1.1. Мета - формування в учнів лексичних навичок

1.1.1. Репродуктивні лексичні навички

1.1.2. Рецептивні лексичні навички

1.1.3. Навички обґрунтованої здогадки про значення слова

1.1.4. Навички користування різними видами словників

1.2. Способи семантизації

1.2.1. Безперекладний

1.2.1.1. контекст, наочність, зіставлення, перерахування тощо

1.2.2. Перекладний

1.3. Введення і закріплення лексичних одиниць

1.3.1. Почути нову ЛО

1.3.1.1. Побачити нову ЛО

1.3.1.1.1. Промовити нову ЛО

2. ГРАМАТИКА

2.1. Мета формування в учнів граматичних мовленнєвих навичок-

2.1.1. Репродуктивні граматичні навички

2.1.2. Рецептивні граматичні навички

2.2. Процес формування граматичних навичок

2.2.1. 1. Етап ознайомлення

2.2.2. Етап автоматизації

2.2.3. Ситуативне вживання засвоєних граматичних структур

2.3. Підходи до навчання

2.3.1. Іпліцитний (без використання правил)

2.3.2. Експліцитний (на основі правил)

3. ФОНЕТИКА

3.1. Мета - формування слухо-вимовних та ритміко-інтонаційних навичок

3.1.1. Слухо-вимовні навички - правильна вимова звуків та їх розуміння

3.1.2. Ритміко-інтонаційні навички - навички інтонаційно та ритмічно правильної вимови звуків та їх розуміння

3.2. Вимоги до вимови

3.2.1. Фонематичність - правильність фонетичного оформлення мови

3.2.2. Швидкість - ступінь автоматизованому і вимовних навичок

3.3. Алгоритм введення звуків

3.3.1. Презентація вчителем звуку у реченні, виокремлення слова з новим звуком з речення, виокремлення нового звуку зі слова

3.3.2. Промовляння учнями нового звуку вголос окремо, у слові, у реченні, засвоєння звуку під час різних видів вправ

4. СИСТЕМА ВПРАВ

4.1. Фонетика

4.1.1. Вправи на рецепцію

4.1.1.1. Впізнаванна

4.1.1.2. Диференціація

4.1.1.3. Ідентифікація

4.1.2. Вправи на репродукцію

4.1.2.1. Відповіді на запитання

4.1.2.2. Обрання правильного варіанту

4.2. Граматика

4.2.1. Передмовленнєві

4.2.1.1. Імітація мовленнєвого зразка

4.2.1.2. Знаходження речень у тексті

4.2.1.3. Підстановка у зразок

4.2.1.4. Завершення зразка

4.2.1.5. Розширення або скорочення речень

4.2.1.6. Перекладні вправи

4.2.2. Мовленнєві

4.2.2.1. Опис

4.2.2.2. Переказ

4.2.2.3. Коментар до проглянутого

4.2.2.4. Драматизація

4.2.2.5. Складання діалогу

4.2.2.6. Розповідь заздалегідь підготованого

4.3. Лексика

4.3.1. Некомунікативні

4.3.1.1. Групування слів за ознаками

4.3.1.2. Вибір із групи слів потрібного

4.3.1.3. Заповнення пропусків у реченні

4.3.1.4. Складання словосполучень

4.3.2. Комунікативні

4.3.2.1. Аудіювання

4.3.2.2. Переказ тексту

4.3.2.3. Повідомлення інформації