POESIA TROBADORESCA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
POESIA TROBADORESCA by Mind Map: POESIA TROBADORESCA

1. L'amor cortès

1.1. Va aparèixer al segle XI. S'expressava de manera cortesa i cavalleresca

1.2. Característiques:

1.2.1. Dama idealitzada. Cantava a una dama noble i casada amb fins amorosos. Adulteri. S'utilitzaven pseudònims per amagar la identitat de la dama.

1.2.2. Intervenen uns personatges: El trobador, la dama, el marit i els lausengiers (espies del marit)

1.2.3. Actitud de Vasallatge

2. Gèneres:

2.1. Sirventès: Tenia una finalitat moralitzadora i feia servir una música d'un poema conegut

2.2. Plany: Poesia on lamenten la mort d'alguna persona

2.3. Debat poètic: Discussió entre dos trobadors

2.4. Pastorel·la: Relació amorosa entre una pastora i un trobador

2.5. Alba: Explica la separació de dos amants a l'alba.

2.6. Viadera: S'inspira en la cançó popular paral·lelística. (dues series breus de dos versos).

3. Trobadors catalans

3.1. Guillem de Berdeguà

3.2. Guillem de Cabestany

3.3. Cerverí de Girona

3.4. Jordi de Sant Jordi

4. Va aparèixer a finals del segle XI al sud de França

5. Característiques:

5.1. Era una literatura profana, (temes no religiosos).

5.2. Era una poesia lírica (es transmetia cantant)

5.2.1. Temes univerals: Com ara l'amor o el lament fúnebre

5.3. Poesia culta: necessitaven coneixaments mètrics i estilísitcs

5.4. Era escrita en Occità (Provençal)

6. Els trobadors i els joglars

6.1. TROBADORS: Eren qui composaven la poesia trobadoresca, i la recitaven amb un públic culte

6.2. JOGLARS: Eren qui cantaven i recitaven la poesia popular (explicaven fets de la vida cuotidiana ) i interpretaven les cançons dels trobadors

7. Característiques formals

7.1. Cobla

7.1.1. Formada per 8 versos. Es poden repetir les rimes (unisonants) o poden canviar (singulars).

7.2. Tornada

7.2.1. Estrofa final breu que acompanya a la cobla. (4 versos).

7.3. Rima

7.3.1. Sol ser consonant

7.4. Mètrica

7.4.1. Solen ser versos de 7 o 8 síl·labes (tots el versos d'un poema tenen el mateix nombre de síl·labes.