Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tipus d'empresa by Mind Map: Tipus d'empresa

1. Sector econòmic

1.1. Sector primari

1.2. Sector secundari

1.3. Sector terciari

2. Control dels recursos

2.1. Empreses públiques

2.2. Empreses privades

2.3. Empreses concertades

3. Territori

3.1. Empresa local

3.2. Empresa regional

3.3. Empresa nacional

3.4. Empresa multinacional

4. Constitució jurídica

4.1. Societàries

4.2. Autònoms

5. Mida de l'organització

5.1. Petita empresa

5.2. Mitjana empresa

5.3. Gran empresa