NYELVELSAJÁTÍTÁS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NYELVELSAJÁTÍTÁS by Mind Map: NYELVELSAJÁTÍTÁS

1. Elsődleges közeg

1.1. Család, otthon

1.2. Alapnyelv elsajátítása

1.3. Szüléstől a serdülőkorig

2. Másodlagos közeg

2.1. standard nyelvhasználat

2.1.1. közzösség létrejötte

2.2. norma

2.2.1. mintaadó: középréteg

2.2.1.1. Wardhaugh: hatalom, elit

3. Iskola

3.1. új nyelvi készség

3.2. formális változat

4. meglévő ismeret

4.1. esélyegyenlőtlenség

4.1.1. pl: kedvezőtlen érdemjegy

4.2. iskolai esélyek

5. Nyelvi szocializáció

5.1. Standard

5.2. nem Standard

5.2.1. nyelvi hátrány

5.2.1.1. nyelvi diszfunkció (Crystal)

5.2.1.1.1. nem egyenrangú fél

5.2.1.2. Bartha: lemaradások összessége

5.2.1.3. nyelvi másság

5.2.1.3.1. nyelvi társadalmi hiány

5.3. Bernstein: a nyelv szocializációban betöltött szerepe

5.3.1. körforgás

5.3.1.1. nyelvi rendszer

5.3.1.2. társadalmi rendszer

5.3.1.2.1. társadalmi szerep

6. szereprendszer

6.1. zárt

6.1.1. korlátolt fogalmi rendszer

6.1.1.1. nincs új jelentés

6.2. nyílt

6.2.1. bonyolult fogalmi rendszer

6.2.1.1. új jelentés