Видове дейности

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Видове дейности by Mind Map: Видове дейности

1. Производствена дейност

1.1. матириали

1.2. суровини

2. Маркетингона дейност

2.1. маркетингов план

2.2. стратегия

2.3. маркетингов микс

2.4. маркетингова програма

3. Иновативан дейност

3.1. нова техника

3.2. нова технология

4. Финансова дейност

4.1. капиталова структура

4.2. рентабилност

4.3. ликвидност

4.4. ефективност

4.5. ефикастност

5. Информационна дейност

5.1. управляване на информационни системи

5.2. поддържане на бази данни

6. Инвестиционна дейност

6.1. материални ресурси

6.2. нематериални ресурси

6.3. човешки ресурси

6.4. финансове ресурси

6.5. информационни ресурси

7. Дейности засятащи нормативнат уредба

7.1. lex.bg