Szocializáció

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Szocializáció by Mind Map: Szocializáció

1. a társadalmi élethet szükséges szabályok és normák elsajátítása

2. emberré válás folyamata

3. spontán társadalmi tanulás és formális nevelés

4. elsajátításakor hagyatkozunk a külső kapcsolatokra és a saját tapasztalatokra

5. társadalmasodás

5.1. egyén beilleszkedése a társadalomba

6. személyiség szociális fejlődésének folyamata

6.1. kultúra, társadalom, közvetlen társas környezet formálja

7. Nyelvi szocializáció

7.1. emberi létezés, kultúra alapfeltétele

7.1.1. minden kultúrában megtalálható

7.2. társadalmi élethez nélkülözhetetlen

7.3. nyelv szabályainak ismerete

7.3.1. grammatikailag helyes mondatok

7.3.2. társalgási szabályok ismeret

7.3.3. kommunikációs technikák

7.4. interaktív folyamat, egy bizonyos kultúra határozza meg

7.5. nyelv használatának elsajátítása