Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FŐNÉV by Mind Map: FŐNÉV

1. FAJTÁI

1.1. Köznév

1.1.1. Több élőlény vagy élettelen tárgy közös neve

1.1.1.1. Pl.: ember

1.1.1.2. Pl.: könyv

1.1.2. Kis kezdőbetű

1.1.3. Fajtái

1.1.3.1. Egyedi név

1.1.3.2. Gyűjtő név

1.1.3.3. Anyagnév

1.2. Tulajdonnév

1.2.1. Valakinek/valaminek saját neve

1.2.2. Fajtái

1.2.2.1. Márkanév

1.2.2.2. Intézménynév

1.2.2.3. Cím

1.2.2.4. Személynév

1.2.2.5. Földrajzi név

1.2.3. Nagy kezdőbetű

2. KÉRDÉSEI

2.1. Mi ?

2.2. Kik?

2.3. Mik?

2.4. Ki?

2.5. Kit?

2.6. Mit?

3. Toldalékai

3.1. Többes szám jele

3.1.1. K

3.1.2. Pl.: Fák

3.2. Ragok

3.2.1. -t

3.2.2. -nak / -nek

3.2.3. -ba , -be , -ban , -ben

3.2.4. -ról -ről

4. Kifejez

4.1. Élettelen tárgyat

4.2. Gondolati dolog

4.3. Élőlényt