Creació d'una App (aplicació mobil, tablet, etc..) contra la obesitat infantil

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Creació d'una App (aplicació mobil, tablet, etc..) contra la obesitat infantil by Mind Map: Creació d'una App (aplicació mobil, tablet, etc..) contra la obesitat infantil

1. Perquè aquest tema?

1.1. He triat aquest tema en base a la meva pròpia experiència amb la obesitat i els problemes que pot derivar d'aquesta

2. Centrat en el segle XXI

2.1. possible implantació en l'any 2020

3. Centrat en Espanya

3.1. dispositius electrònics

3.1.1. perquè?

3.1.1.1. Arribar a un número més gran de persones

4. Objectius

4.1. Connectar a la infermera, dietista, pediatra amb pares i nens a través de l'aplicació Ajudar a entendre el problema de la obesitat i les seves conseqüències Crear plans nutricionals, exercici per al nen amb obesitat basats en el seu ritme de vida (pla personalitzat)

5. Dirigit a

5.1. Adolescents de entre 12 a 18 anys

5.1.1. perquè?

5.1.1.1. Edat quan es comença a tenir dispositius electrònics i més control sobre ells. Alt risc d'assetjament escolar. Principi de la importància de la imatge personal. Poc control sobre les emocions

6. Com?

6.1. A través de la tecnologia

6.1.1. Estudi de les diferents aplicacións que hi han en funcionament en aquests moments

6.1.2. Recerca bibliogràfica específica segons les necessitats del grup diana

6.1.3. Estudi de mercat

6.1.4. Pla d'elaboració: econòmica e impacta social