SZOCIALIZÁCIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SZOCIALIZÁCIÓ by Mind Map: SZOCIALIZÁCIÓ

1. Nyelvi szocializáció

1.1. anya - gyermek kommunikáció

1.1.1. Típusai:

1.1.1.1. Gyermekközpontú

1.1.1.1.1. figyelembe veszi a gyermek sajátosságait, ennek megfelelő a téma választás, beszédmód, beszéd megértési stratégia

1.1.1.1.2. európai, angolszász társadalmi csoportok standard modellje + hagyományos cigány közösségek

1.1.1.2. a gyermekközpontú és a helyzetközpontú kommunikáció függ egymástól

1.1.1.2.1. az információ átadás nem minden esetben egyértelmű

1.1.1.2.2. befolyásol: beszédpartner, beszédhelyzet, egyéb tényezők

1.1.1.2.3. a gyermekközpontú kommunikáció a fejlődés következtében helyzet központúvá válik

1.1.1.3. Helyzet/kommunikáció központú

1.1.1.3.1. a gyermeknek a közösség elvárásaihoz kell alkalmazkodnia, ha nem képes rá a felnőttet kell utánoznia

1.1.1.3.2. gyermektől várja az alkalmazkodást

1.1.1.3.3. szamoa, kaluli társadalmak

1.1.2. Kúltúra

1.1.2.1. társadalmi + kulturális információk = nyelvi ismeretek

1.1.2.2. tartalom + szülő beszédének formai sajátosságai és nyelvi interakciói

1.1.2.3. érintkezés kulturálisan meghatározott, rejtett szabályai

1.2. alakulását befolyásolja

1.2.1. hányan vesznek részt a kommunikációban?

1.2.1.1. diádikus

1.2.1.2. három vagy több szereplős beszédkapcsolat

1.2.2. mikor ismerkedik meg a gyermek az írásbeliséggel?

1.2.2.1. emberi beszéd, orális kultúra, beszélt nyelv révén

1.2.2.2. nyelvelsajítítás során

1.3. nyelvi, nyelvhasználati ismeretek átadása, elsajátítása

1.4. társadalmi viselkedés, személyiség, világkép

1.5. nyelv = szocializációs folyamat eszköze

1.6. Buda: a gyermek nyelvi kommunikációjának színvonala hatást gyakorol a további szocializációs folyamatra

1.7. társadalmi-kulturális tudás + nyelvhasználati ismeretek

1.7.1. szimultán, egymással kapcsolatban álló folyamat

2. Társadalmi információk

2.1. beszédben "kódolt" forma

2.2. nyelvi eszközök

2.3. nyelvi interakciók

2.4. nyelvi teljesítmény

2.5. beszédhelyzetben lévők

2.5.1. relatív státusz

2.5.2. szerepviszony

2.5.3. téma

2.5.4. hely

2.5.5. intimitás mértéke

2.6. nyelvhasználat szabályai, adekvát használatuk

2.6.1. kommunikatív kompetencia fejlődése

2.6.2. társadalmi, kulturális tudás gyarapodása

2.6.3. saját identitás, saját szerep

2.6.4. nemekre jellemző gondolkodás, viselkedés