Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Функція by Mind Map: Функція

1. область визначення

2. область значень

3. аргумент

4. способи задання

4.1. аналітичний,

4.2. словесний

4.3. табличний

4.4. графічний

5. залежна змінна

6. нулі функції

7. проміжки зростання та спадання

8. проміжки знакосталості

9. найбільше та найменше значення функції

10. види функцій

10.1. лінійна у=kх+b

10.2. обернена пропорційніть

10.3. квадратична

10.4. модуль функції