Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การบินไทย by Mind Map: การบินไทย

1. ผู้บริหารสูงสุด

1.1. นายสุเมธดำรงชัยธรรม

2. พันธกิจ

2.1. สร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

2.2. ส้างผลตอบแทนการลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.3. สร้างความแข่งแกร่งให้กับพนักงาน

2.4. แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. วิสัยทัศน์

3.1. เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย

4. IATA

4.1. TG

5. ICAO

5.1. THA

6. สัญญาณเรียก

6.1. ไทย

7. สโลแกน

7.1. ไทย

7.1.1. รักคุณเท่าฟ้า ....

7.2. อังกฤษ

7.2.1. Smooth as silk

8. สีประจำสายการบิน

8.1. สีม่วง

8.1.1. มาจากดอกกล้วยไม้

8.1.2. ชื่อมาดามปอมปาดัวร์หรือดอกเอื้องหลวง

9. โลโก้สายการบิน

9.1. อดีต

9.1.1. ตุ๊กตารำไทย

9.1.2. หมายถึงภาพลักษณ์ของความเป็นไทย

9.2. ปัจจุบัน

9.2.1. ใบเสมาตะแคงข้าง

9.2.2. หมายถึงความเร็วที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า

9.3. สีโลโก้ปัจจุบัน

9.3.1. สีม่วงสด

9.3.1.1. มาจากสีของดอกกล้วยไม้

9.3.2. สีเหลืองทอง

9.3.2.1. มาจากความอร่ามของวัดวาอารามไทย

9.3.3. สีชมพู

9.3.3.1. มาจากสีของกลีบดอกบัว

10. ชุดประจำสายการบิน

10.1. พนักงานตอนรับบนเครื่อง

10.1.1. ชาย

10.1.1.1. สวมสูทสีม่วงแดงเนคไทค์จะเป็นสีม่วงอมชมพู

10.1.2. หญิง

10.1.2.1. สวมชุดไทยผ้าไหมสีโทนม่วง ที่สวยอ่อนหวาน

10.2. พนักงานภาคพื้น

10.2.1. ชาย

10.2.2. หญิง