Eija, venäjänopettaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Eija, venäjänopettaja by Mind Map: Eija, venäjänopettaja

1. vahvuuteni opettajana

1.1. kannustava, rohkaiseva

1.2. järjestelmällinen, selkeä

1.3. innostunut

1.4. helposti lähestyttävä

1.5. ahkera

1.6. kärsivällinen

1.7. avarakatseinen

1.8. erilaisia opiskelijoita ymmärtävä

2. Millainen oppimiskäsitys on opetukseni taustalla?

2.1. useita eri oppimiskävityksiä

3. Miten oppimiskäsitys näkyy käytännön opetustyössä?

3.1. Oppijakeskeiset toimintatavat

3.2. Keskinäisen vuorovaikutuksen tärkeys

3.3. opettaja ohjaajana ja valmentajana

3.4. yksilölliset oppimisprosessit

3.5. opiskelijoiden omat kokemukset taustalla

3.6. oppimista myös koulutustilanteiden ulkopuolla

4. Miten kehitän osaamistani?

4.1. kielitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen - kurssit Venäjällä

4.2. pedagogisen osaamisen kehittäminen - kurssit ja kirjallisuus

4.3. tietoteknisen osaamisen kehittäminen esim. tällä kurssilla

4.4. itseopiskelu esim. tietoteknisissä asioissa

4.5. netin pedagogiset ryhmät - vinkkejä opetukseen

5. Mitä osaamista minulta puuttuu?

5.1. oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja kohtaaminen

5.2. kaikkea osaamista voi kehittää ja päivittää

6. Miten opetustyö muuttuu tulevaisuudessa?

6.1. digitaalisuuden monet muodot

7. opetus- ja ohjausmenetelmät

7.1. opettajajohtoinen työskentely

7.2. pari- ja ryhmätyöskentely

7.3. henkilökohtainen ohjaus

7.4. pelit ja leikit

7.5. verkko-opiskelu