POESIA TROBADORESCA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
POESIA TROBADORESCA by Mind Map: POESIA TROBADORESCA

1. L'amor cortès

1.1. És una filosofia de l'amor que s'expressa d'una manera cortesa i cavalleresca:

1.1.1. Idealització de la dama

1.1.1.1. El trobador canta a una dama idealitzada.

1.1.2. Personatges

1.1.2.1. Principals personatges del triangle amorós: hom (trobador) domna (dama a qui canta el trobador) gilós (marit enganyat) lausengiers (espies que informen al marit)

1.1.3. Actitud de vassallatge

1.1.3.1. El trobador actua de manera súplica i de voluntat de servei.

1.1.4. Sofriment

1.1.4.1. L'objectiu del torbador per conquistar la dama el pot dur al sofriment, i fins i tot a la mort.

2. Els trobadors i les trobairitz

2.1. Trobadors

2.1.1. - El trobador era un poeta que componia i cantava cançons per un públic refinat i culte. - Es diferenciaven dels joglars, ja que aquests recitaven poesia popular en la seva pròpia llengua, en canvi, els trobadors ho feien en llatí.

2.1.1.1. Trobadors catalans

2.1.1.1.1. Guillem de Berguedà

2.1.1.1.2. Guillem de Cabestany

2.1.1.1.3. Cerverí de Girona

2.2. Trobairitz

2.2.1. Les trobairitz són les dames nobles que es dedicaren també a crear poesia amorosa. Utilitzaven un llenguatge més directe i sensual que els trobadors.

2.2.1.1. Trobairitz catalanes

2.2.1.1.1. Comtessa de Dia

2.2.1.1.2. Almucs de Castellnou

3. Gèneres trobadorescos

3.1. Sirventès

3.1.1. Poema de caire moralitzador.

3.2. Plany

3.2.1. Lament per la mort d'un personatge.

3.3. Debat poètic

3.3.1. Diàleg amorós entre el trobador i una pastora.

3.4. Alba

3.4.1. Separació de dos amants a l'alba.

3.5. Viadera

3.5.1. Cançó de dues sèries breus d'estrofes de dos versos.