INFORMACIJSKI SUSTAVI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMACIJSKI SUSTAVI by Mind Map: INFORMACIJSKI SUSTAVI

1. IS u POSLOVANJU–sustav za automatizaciju ureda (OAS)–transakcijski sustav (OLTP, OLAP)–sustav za upravljanje kupcima (CRM)–sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)–sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

2. OAS - Office Automation System•elektroničko izdavaštvo•Word, Pagemaker, Publisher•elektroničko upravljanje slikama•PowerPoint, Photoshop, Gimp•elektroničke komunikacije•e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine•elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

3. ERP – Enterprise Resource Planning•Financije»računovodstvo»novčani tokovi»financijski izvještaji•Ljudski resursi»plaće»zapošljavanje i trening•Operativa»logistika

4. OLTP - OnLine Transaction Processing•baze podataka redovnih transakcija•SQL Server, MySql

5. OLAP - OnLine Analytic Processing•baze podataka za multidimenzionalne upite

6. CRM - Customer Relationship Management•sustav za upravljanje kupcima

7. POS - Point Of Sale•elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu•elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir•trgovački, restoranski, medicinski