Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення by Mind Map: Психолого-педагогічна діагностика дітей з порушеннями мовлення

1. Модульна контрольна робота 3

2. Модульна контрольна робота 2

3. Змістовий модуль 1 Загальні основи психолого-педагогічної діагностики

3.1. `Тема 1. Сутність психолого-педагогічної діагностики

3.1.1. Практичне заняття 1

3.1.2. самостійна робота 1

3.2. Тема 2. Методичні засади проведення психолого-педагогічних досліджень

3.2.1. Практичне заняття 2,3

3.2.2. Самостійна робота 2,3

4. Модульна контрольна робота 4

5. Змістовий модуль 2 Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього та дошкільного віку

5.1. Тема 3. Діагностика дітей раннього віку

5.1.1. Практичне заняття 4

5.1.2. Самостійна робота 4

5.2. Тема 4. Діагностика дітей дошкільного віку

5.2.1. Практичне заняття 5,6

5.2.2. Самостійна робота 5,6

5.3. Тема 5. Діагностика готовності дитини до школи

5.3.1. Практичне заняття 7

5.3.2. Самостійна робота 7

6. Змістовий модуль 3 Психолого-педагогічна діагностика дітей шкільного віку

6.1. Тема 6. Особливості психолого-педагогічної діагностики молодших школярів

6.1.1. Практичне заняття 8,9

6.1.2. Самостійна робота 8,9

6.2. Тема 7. Основи діагностики інтелектуального розвитку підлітків та юнаків

6.2.1. Практичне заняття 10

6.2.2. Самостійна робота 10

6.3. Тема 8. Особливості діагностики особистості підлітків та юнаків

6.3.1. Практичне заняття 11

6.3.2. Самостійна робота 11

7. Змістовий модуль 4 Психололого-педагогічний супровід розвитку дитини

7.1. Тема 9. Методи психологічної діагностики стосунків в колективі та сім’ї

7.1.1. Практичне заняття 12

7.1.2. Самостійна робота 12

7.2. Тема 10. Методи психологічної діагностики батьків та педагогів

7.2.1. Практичне заняття 13

7.2.2. Самостійна робота 13

7.3. Тема 11. Психолого-педагогічна характеристика розвитку дитини

7.3.1. Практичне заняття 14

7.3.2. Самостійна робота 14

8. Модульна контрольна робота 1

9. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (підсумкове завдання)