SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT by Mind Map: SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT

1. Sinh quyển

1.1. Chiều dài thuộc giới hạn của sinh vật

1.1.1. Giới hạn trên là nơi tiếp giáp lớp ozon của khí quyển

1.1.2. Giới hạn dưới xuống tận đáy đại dương và đáy của lớp vỏ phong hóa

1.2. Là một quyển của trái đất trong đó có toàn bộ sinh vật sinh sống

1.3. Sinh vật chỉ tập trung vào nơi có thực vật mọc ở phía trên và dưới bề mặt đất

1.4. Giới hạn sinh quyển

1.4.1. Thủy quyển

1.4.2. Phần thấp của khí quyển

1.4.3. Lớp phủ thổ nhưởng và lớp vỏ phong hóa

2. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

2.1. Khí hậu

2.1.1. Nhiệt độ

2.1.1.1. Tùy theo từng loài với một giới hạn nhiệt nhất định

2.1.2. Nước và độ ẩm không khí

2.1.2.1. Những nơi có điều kiện nhiệt ẩm và nước thuận lợi là những môi trường tốt để sinh vật phát triển

2.1.3. Ánh sáng

2.1.3.1. Ánh sáng quyết định quá quang hợp của cây

2.2. Đất

2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng

2.2.1.1. Các đặc tính lí hóa và độ phì nhiêu của đất

2.3. Địa hình

2.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật ở vùng núi

2.3.1.1. Độ cao

2.3.1.1.1. Tùy theo độ cao thực vật được phân bố thành các vành đai khác nhau

2.3.1.2. Hướng sườn

2.4. Sinh vật

2.4.1. Là nhân tố sinh học quyết định đối với sự phát triển và phân bố của động vật

2.4.2. Trong một hệ sinh thái động vật và thực vật có quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh lẫn nhau về nơi cư trú và nguốn thức ăn

2.5. Con người

2.5.1. Con người có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố sinh vật

2.5.1.1. Hoạt động tiêu cực

2.5.1.1.1. Chặt cây, phá hoại nơi cư trú của các loài động vật và thực vật

2.5.1.2. Hoạt động tích cực

2.5.1.2.1. Đưa động vật và thực vật ở lục địa này sang lục địa khác

2.5.1.2.2. Hoạt động trồng rừng diễn ra ở nhiều quốc gia