Змістовий модуль 4 Психололого-педагогічний супровід розвитку дитини

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Змістовий модуль 4 Психололого-педагогічний супровід розвитку дитини by Mind Map: Змістовий модуль 4 Психололого-педагогічний супровід розвитку дитини

1. Тема 9. Методи психологічної діагностики стосунків в колективі та сім’ї

1.1. Практичне заняття 12

1.2. Самостійна робота 12

2. Тема 10. Методи психологічної діагностики батьків та педагогів

2.1. Практичне заняття 13

2.2. Самостійна робота 13

3. Тема 11. Психолого-педагогічна характеристика розвитку дитини

3.1. Практичне заняття 14

3.2. Самостійна робота 14

4. Модульна контрольна робота 4

5. Індивідуальна навчально-дослідна робота