informacijski sustav

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
informacijski sustav by Mind Map: informacijski sustav

1. struktura IS-a

1.1. - Hardver

1.2. - Softver

1.3. - Ljudi

1.4. - Organizacija

1.5. -Mreža

1.6. - Baza podataka

2. trendovi digitalne transformacije

2.1. - automatizacija ITa

2.2. - mobilnost radne snage

2.3. -računalstvo u oblaku

2.4. - digitalizacija javnog sektora

2.5. -IoT

3. projektiranje i izgradnja IS-a

3.1. -planiranje informacijskog sustava

3.2. -analiza postojećeg sustava

3.3. -definiranje zahtjeva za novi sustav

3.4. -oblikovanje novog sustava

3.5. -razvoj novog sustava

3.6. -implementacija novog sustava

3.7. -ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

4. faze izgradnje IS-a

4.1. -back-end and DBMS

4.2. -front-end

4.3. -API

4.4. -korisničko sučelje

4.5. -testiranje

4.6. -dokumentacija

5. fokus agilnog razvoja IS-a

5.1. -Osobe i interakcije

5.2. -Softver koji radi

5.3. Zajednički rad s kupcem

5.4. -Reagiranje na promjene

6. sigurnost informacijskog sustava

6.1. -prijenosni medij

6.2. -napad na web tehnologije

6.3. -• fizički napad

7. IS u poslovanju

7.1. -sustav za automatizaciju ureda

7.2. -transakcijski sustav

7.3. -sustav za upravljanje kupcima

7.4. - sustav za upravljanje resursima poduzeća

7.5. -sustav za naplatu na mjestu prodaje