Informacijski sustavi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informacijski sustavi by Mind Map: Informacijski sustavi

1. Struktura IS-A

1.1. 1. Hardver

1.1.1. -fizički dijelovi računala

1.2. 2. Softver

1.2.1. -programska oprema računala

1.3. 3. Ljudi

1.3.1. -korisnici

1.4. 4. Organizacija

1.4.1. -metode i veze hardvera, softvera i ljudi

1.5. 5. Mreža

1.5.1. -koncept i realizacija povezivanja računala

1.6. 6. Baza podataka

1.6.1. -spremnik svih podataka

2. EDI (Electronic Data Interchange)

2.1. – prijenos strukturiranih podataka, prema dogovorenim standardima, od jedne računalne aplikacije do druge, elektroničkim putem uz minimalnu ljudsku intervenciju

2.2. narudžbenice, otpremnice, primke, računi, obavijesti o plaćanju, stanje skladišta

2.3. FINA e-račun, MojeRačun

3. Digitalna transformacija

3.1. reinženjering informacijskih sustava - niži troškovi, veća produktivnost

4. Trendovi digitalne transformacije

4.1. 1. automatizacija ITa - dijagnostički alati, samoposlužni portali, strojno učenje i AI

4.2. 2. mobilnost radne snage - pristup aplikacijama na daljinu, vanjski uređaji

4.3. 3. računalstvo u oblaku - IasS, SaaS

4.4. 4. digitalizacija javnog sektora - digitalne usluge države, pametni gradovi

4.5. 5. IoT - Internet of Things

5. • Projektiranje i izgradnja IS-a

5.1. 1. planiranje informacijskog sustava

5.2. 2. analiza postojećeg sustava

5.3. 3. definiranje zahtjeva za novi sustav

5.4. 4. oblikovanje novog sustava

5.5. 5. razvoj novog sustava

5.6. 6. implementacija novog sustava

5.7. 7. ocjena uspješnosti i održavanje novog sustava

6. • Faze izgradnje IS-a

6.1. 1. back-end and DBMS - procesi i baza podataka

6.2. 2. front-end - web sučelje

6.3. 3. API - veze back i front enda

6.4. 4. korisničko sučelje

6.5. 5. testiranje

6.6. 6. dokumentacija / prijevod

7. • fokus agilnog razvoja ISa

7.1. 1. Osobe i interakcije

7.2. 2. Softver koji radi

7.3. 3. Zajednički rad s kupcem

7.4. 4. Reagiranje na promjene

8. • Sigurnost informacijskih sustava

8.1. – načini napada

8.1.1. • prijenosni medij • napad na web tehnologije • napad na dostupnu mrežnu i računalnu opremu • fizički napad • socijalni inženjering • napad iz unutrašnjeg okruženja

9. IS u poslovanju

9.1. • OAS - Office Automation System

9.1.1. • elektroničko izdavaštvo • Word, Pagemaker, Publisher • elektroničko upravljanje slikama • PowerPoint, Photoshop, Gimp • elektroničke komunikacije • e-mail, videokonferencije, virtualne radne površine • elektroničko upravljanje rasporedom i zadacima

9.2. • IS u POSLOVANJU

9.2.1. – sustav za automatizaciju ureda (OAS)

9.2.2. – transakcijski sustav (OLTP, OLAP)

9.2.3. – sustav za upravljanje kupcima (CRM)

9.2.4. – sustav za upravljanje resursima poduzeća (ERP)

9.2.5. – sustav za naplatu na mjestu prodaje (POS)

9.3. • OLTP - OnLine Transaction Processing

9.3.1. • baze podataka redovnih transakcija • SQL Server, MySql

9.4. • OLAP - OnLine Analytic Processing

9.4.1. • baze podataka za multidimenzionalne upite

9.5. • CRM - Customer Relationship Management

9.5.1. • sustav za upravljanje kupcima

9.6. • ERP – Enterprise Resource Planning

9.6.1. • Financije (računovodstvo, novčani tokovi, fin. izvještaji)

9.6.2. • Ljudski resursi (zapošljavanje, trening, plaće)

9.6.3. • Operativa (logistika)

9.7. • POS - Point Of Sale

9.7.1. • elektronički sustav naplate na samom prodajnom mjestu

9.7.2. • elektroničke vage, skeneri, bar kod čitači, blagajne, ekrani osjetljivi na dodir

9.7.3. • trgovački, restoranski, medicinski