Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
viêm tụy cấp by Mind Map: viêm tụy cấp

1. nguyên nhân

1.1. tắc nghẽn

1.1.1. sỏi mật

1.1.1.1. <5mm

1.1.1.2. rơi xuống tá tràng rồi đi qua tụy

1.1.1.3. 40% thường gặp nhất

1.1.1.4. rất nặng nề

1.1.1.5. cc ngoại khoa

1.1.1.6. https://www.healthline.com/health/pancreatitis#types đọc phần what are the types of pancreatitis?

1.1.2. khối u

1.2. rượu và độc chất

1.2.1. rượu

1.2.2. độc chất

1.2.3. thuốc

1.3. chuyển hóa

1.3.1. tăng trygliceric

1.3.2. tăng canxi máu

1.4. nhiễm trùng

1.4.1. virut

1.4.2. vi trùng

1.4.3. kí sinh trùng

2. diễn tiến bệnh

3. cận lâm sàng

3.1. theo thứ tự ưu tiên

3.1.1. lipase

3.1.1.1. nhạy và đặc hiệu hơn amy

3.1.1.2. kéo dài 7-14 ngày

3.1.2. amylase

4. sinh lí bệnh

4.1. sự hoạt hóa men tụy

4.2. sự ức chế men tụy

4.3. biến đổi về mạch máu

4.3.1. co thắt

4.3.2. thiếu máu

4.3.3. hoại tử