Đ Ấ T N Ư Ớ C

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Đ Ấ T N Ư Ớ C by Mind Map: Đ Ấ T   N Ư Ớ C

1. Nguyễn Khoa Điềm (1943)

1.1. Thừa Thiên Huế

1.2. thuộc thế hệ nhà thơ trẻ thời chống Mỹ cứu nước

1.3. tác phẩm chính : Mặt đường khát vọng , Đất ngoại ô , ...

1.4. Phong cách thơ

1.4.1. trữ tình chính luận

1.4.2. giàu chất suy lắng khi viết về đất nước , nhân dân

1.4.3. là tâm tư người trí thức tham gia tích cực vào cuộc kháng chiến

2. Tác phẩm

2.1. Trích chương V "Trường ca mặt đường khát vọng"

2.2. 1971 , chiến khu Trị Thiên

2.3. Viết để thức tỉnh giới trẻ đứng lên giải phóng miền Nam , thống nhất đất nước

3. 9 câu đầu

3.1. Khác vs quan niệm về ĐN của các nhà thơ đi trước >< NKĐ chọn cái nhìn gần gũi vs giọng điệu thủ thỉ tâm tình

3.1.1. ĐN tươi đẹp bình dị mà thiêng liêng

3.2. "Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc"

3.2.1. Truyền thống đánh giặc giữ nước

3.2.1.1. truyền thuyết Thánh Gióng

3.2.1.2. bức tranh toàn diện về sự hình thành và phát triển của đất nước