Muistin toimintaa ja oppimista,aivotutkimuksen näkökulmasta.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Muistin toimintaa ja oppimista,aivotutkimuksen näkökulmasta. by Mind Map: Muistin toimintaa ja oppimista,aivotutkimuksen näkökulmasta.

1. Aistimuisti säilyttää tietoa,aistimuistin tietomäärä huikea,suurin osa katoaa.

2. Työmuisti on aivojen heikoin lenkki.Työmuisti ei kasva.opittaessa uutta työmuistin kuormittaminen ,heikentää oppimista.Ihminen pystyy ohjaamaan muistia.

3. Sisäinen motivaatio syntyy onnistumisista.Oppimisen motivaatio löytyy kaikilta,ulkoinen kannustus. Ilmiöoppiminen.Muista jaksotus ja tauot.

4. Mallioppiminen (mekaanista oppimista ei muista automaatio.Oppimista josta emme ole itse tietoisia.Tiedon vastaanottaminen,tiedon säilyttäminen ja muistista hakeminen.

5. Voiko itseään testaamalla tehostaa muistia?Testaamisen vaikutus oppilaisiin.Tehokas oppimisen keino. Oppiminen on motivaation ohjaamaa.Pohtiminen aktivoi muistijälkiä.Pitkäaikainen muisti ääretön.Tieto siirtyy pitkäaikaiseen uneen yöllä.(unen merkitys).

6. Oppimista toiminnan kautta.Hyvät motoriset taidot on todettu olevan yhteydessä kognitiivisten taitojen oppimiskykyyn.Motoriset taidot kehittävät ajattelukykyä.

7. Oppiminen tehostuu ,mikäli siihen liitetään toiminnallisuutta.