"Тиха" дискусія

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
"Тиха" дискусія by Mind Map: "Тиха" дискусія

1. герменевтичний прийом

1.1. цитати з тескту

1.2. висловлювання відомих людей

2. динамічна діалогова форма

2.1. спілкування як провідна діяльність старших підлітків 9-11 клас

3. спосіб і процес взаємодії

3.1. індивідуальна або групова

3.2. урочна та позаурочна

3.3. навчальна та виховна

4. обговорення суперечливих або проблемних питань

4.1. за проблематикою або образами

4.2. за персоналією автора