PRIRODA I DRUŠTVO BLAGDANI (2 sata) KP: blagdan, praznik OP: Učenici će moći navesti blagdane...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRIRODA I DRUŠTVO BLAGDANI (2 sata) KP: blagdan, praznik OP: Učenici će moći navesti blagdane i praznike u RH te primjenjivati tradicionalne običaje obilježavanja blagdana. MT: uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: učenici će koristiti tehnologiju kako bi našli i gledali blagdanske filmove; građanski odgoj i obrazovanje: učenici sudjeluju i zajedničkom radu u razredu. by Mind Map: PRIRODA I DRUŠTVO   BLAGDANI (2 sata)  KP: blagdan, praznik OP:  Učenici će moći navesti blagdane i praznike u RH te primjenjivati tradicionalne običaje obilježavanja blagdana.  MT: uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije: učenici će koristiti tehnologiju kako bi našli i gledali blagdanske filmove; građanski odgoj i obrazovanje: učenici sudjeluju i zajedničkom radu u razredu.

1. 2. razred Prosinac, 2019. Hrvatski jezik= 15 Matematika= 12 Tjelesna i zdravstvena kultura=9 Priroda i društvo= 6 Likovna kultura= 3 Glazbena kultura= 3 Sat razrednika= 3

2. HRVATSKI JEZIK JI PISANJE ČESTITKE I RAZGLEDNICE (2 sata) KP: čestitka, razglednica OP: Učenici će moći izraditi pisanu poruku upućenu primatelju kao razglednica i čestitka poštujući pravopisnu normu. K BAJKA (1 sat) KP: bajka OP: učenici će moći razlikovati bajku među drugim djelima kao priču o čudesnim događajima i likovima MK FILMSKA PRIČA (2 sata) Filmovi iz serije kratkih animiranih i komičnih filmova o Tomu i Jerryju (npr. o Božiću) KP: filmska priča, slijed događaja, lik u filmu OP: Učenici će moći razumjeti primjerene dječje filmove; zamijetiti i odrediti slijed događaja u filmu; ispričati filmsku priču kratkoga crtanoga filma; razlikovati glavne i sporedne likove u filmu.

3. LIKOVNA KULTURA (1 sat) ONP-S BOJA- KONTRAST SVJETLO-TAMNO npr. tema: Božićno drvce i pokloni, rad s flomasterima KP: kontrast, suprotnost svjetlo-tamno, ton OP: Učenici će moći promatrati, uspoređivati i izražavati kontraste svijetlih i tamnih tonova boje; u skladu s time će moći nacrtati svoje božićno drvce

4. GLAZBENA KULTURA (1 sat) PJEVANJE primjer: Mario Bogliuni: Snjegović KP: : ton OP: Učenici će moći izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova.

5. MATEMATIKA (3 sata) STRANICE KVADRATA, PRAVOKUTNIKA I TROKUTA KP: stranica kvadrata, stranica pravokutnika, stranica trokuta OP: Učenici će moći označiti stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta ; moći će prepoznati stranice tih likova na božićnim ukrasima

6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (4 sata) UPIRANJE Različiti položaji upora i sjedova na spravama Stoj penjanjem uz okomitu plohu IGRE -Vođenje lopte lijevom i desnom rukom u pravocrtnom kretanju -Dodavanja i zaustavljanje lopte unutarnjom stranom stopala KP: skakanja, kolutanja, upiranja, ritmičke strukture, igre. OP: Učenici će moći primjenjivati na višoj razini biotička motorička znanja iz nastavnih cjelina bacanja, hvatanja i gađanja čime se spontano potiče daljnji razvoj motoričkih sposobnosti u izvanškolskom vremenu.

7. PRIRODA I DRUŠTVO ZIMA U MOM ZAVIČAJU I DOM (2 sata) KP: promjene u prirodi OP: Učenici će moći uočiti glavna obilježja zime u svom zavičaju; povezati vremenske promjene i njihov utjecaj na biljni i životinjski svijet i rad ljudi (selo/grad). MT: zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša; učenici će moći primijeniti brigu o zdravlju za određeno godišnje doba (u ovom slučaju zimu)

8. HRVATSKI JEZIK JI OPISIVANJE (2 sata) KP: opisivanje, opis OP: Učenici će moći uočiti pojedinosti u promatranju (primjerice predmeta, lika snjegovića...), opisati lik prema planu opisa; opisati predmet prema planu opisa. K IGROKAZ (2 sata) KP: igrokaz, glumac, uloga, gluma OP: Učenici će moći izvesti igrokaz te prema izvedenome igrokazu razlikovati glumca, ulogu i glumu. MK KAZALIŠTE (1 sat) KP: kazališna predstava, pozornica, gledalište OP: : Učenici će moći razlikovati kazališnu predstavu od filma te razlikovati pozornicu od gledališta.

9. LIKOVNA KULTURA (1 sat) PO-MiG POVRŠINA- Kontrast površina KP: kontrast površine OP: Učenici će moći promatranjem uočiti te razlikovati različite vrste tekstura.

10. GLAZBENA KULTURA (1 sat) SLUŠANJE GLAZBE Skladba: Antonio Vivaldi: Zima KP: glazbala, solist, dirigent, skladatelj OP: Učenici će moći analizirati pojedinu skladbu.

11. MATEMATIKA PARNI I NEPARNI BROJEVI (2 sata) KP: parni brojevi, neparni brojevi OP: Učenici će moći razlikovati parne i neparne brojeve; moći će to znanje primijeniti na danima u mjesecu (npr. prosincu) ZBRAJANJE I ODUZIMANJE DVOZNAMENKASTIH BROJEVA DO 100 (3 sata) KP: zbrajanje, oduzimanje, dvoznamenkasti brojevi OP: Učenici će moći ovladati postupkom zbrajanja i oduzimanja dvoznamenkastih brojeva.

12. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (2 sata) SKAKANJE Sunožni i jednonožni poskoci u mjestu i kretanju s različitim zadacima- igra simuliranog skijanja KP: skok OP: Učenici će moći sunožno i jednonožno poskakivati, skočiti u daljinu te naskočiti na prepreku od 40cm.

13. PRIRODA I DRUŠTVO OBITELJ (1 sat) KP: uža obitelj, šira obitelj OP: Učenici će moći razlikovati užu i širu obitelj te navesti njezine članove. RODBINA (1 sat) KP: rodbina OP: Učenici će moći shvatiti da je svaka obitelj proširena rodbinom MT: zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša: učenici će uvidjeti važnost tjelesne aktinosti za rast i razvoj; osobni i socijalni razvoj: učenici razvijaju sliku o sebi.

14. HRVATSKI JEZIK JI STVARALAČKO PISANJE- SASTAVAK (2 sata) KP: sastavak OP: Učenici će moći samostalno napisati kraći tekst; tema: Moja obitelj K DIJELOVI PJESME (1 sat) Obrada pjesme o obitelji KP: pjesma, strofa, stih, pjesnička slika OP: Učenici će moći razlikovati dijelove pjesme. MK TELEVIZIJA (2 sata) KP: televizija, televizijski program, televizijska emisija OP: Učenici će moći izdvojiti iz televizijskoga programa najdražu emisiju, pogledati ju i razgovarati o njoj.

15. LIKOVNA KULTURA (1 sat) ONP-C TOČKA I CRTA- Kontrast crta po karakteru KP: kontrast crta; meka, tvrda, tanka, debela crta OP: Učenici će moći izraziti kontrast crta različitim likovnotehničkim sredstvima. Kao primjer poslužit će im: Michelangelo Buonarroti: Majka i dijete

16. GLAZBENA KULTURA (1 sat) PJEVANJE primjer: Josip Kaplan: Pred majčinom slikom KP: : ton OP: Učenici će moći izražajno pjevati i jasno izgovarati tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, percipirati visine i trajanja tonova.

17. MATEMATIKA MNOŽENJE BROJEVIMA 1 i 0 (2 sata) KP: množenje brojevima 1 i 0 OP: Učenici će moći razumjeti da je umnožak zadanoga broja i broja 1 jednak zadanomu broju; razumjet će da je umnožak bilo kojega broja 1 i 0 jednak 0. primjer: množit će broj članova obitelji s 1 i 0 BROJEVI 1 i 0 U DIJELJENJU (2 sata) KP: brojevi 1 i 0 u dijeljenju OP: Učenici će moći razumjeti da je rezultat dijeljenja bilo kojega broja brojem 1 jednak tomu broju; razumjeti da 0 podijeljena brojem različitim od 0 daje 0 i da se 0 ne dijeli.

18. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA (3 sata) BACANJE, HVATANJE I GAĐANJE KP: bacanje, hvatanje, gađanje OP: Učenici će moći gađati lopticom u cilj s različitih udaljenosti; moći će bacati lakše lopte u zid na različite načine, kao i uhvatiti loptu. motivacija: naučivši ove cjeline, moći će se igrati s članovima obitelji kod kuće.

19. SAT RAZREDNIKA UKRASIMO NAŠU UČIONICU (1 sat) Učenici će grupno izrađivati blagdanske ukrase/plakate za učionicu.

20. SAT RAZREDNIKA (1 sat) TERENSKA NASTAVA Učenici će prisustvovati kazališnoj predstavi.

21. SAT RAZREDNIKA (1 sat) "NAŠA IZLOŽBA" Učenici će izložiti svoje radove na pano, pa će se organizirati izložba kojoj će prisustvovati i roditelji.