Educația tehnologică

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Educația tehnologică by Mind Map: Educația tehnologică

1. Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare/ dezvoltare a personalitatii, proiectate si realizata prin valorile stiintei aplicate in toate domeniile vietii sociale

2. Obiectivele pedagogice ale educatiei tehnologice

2.1. Obiectivul general presupune formarea/dezvoltarea constiintei tehnologice a personalitatii,care angajeaza un ansamblu de cunostinte, capacitati si aptitudini aplicative.

2.2. Obiectivele specifice ale educatiei tehnologice: -formarea/dezvoltarea constiintei tehnologice teoretice. -formarea/dezvoltarea constiintei tehnologice practice

2.3. Obiectivele concrete ale educatiei tehnologice reies din operationalizarea obiectivelor specifice,realizabile in cadrul unor activitati educative,organizate formal sau nonformal,in conditii proprii diferitor domenii de aplicare a stiintei in viata sociala,in toate sectoare si ramurile productiei materiale si spirituale.

3. Continuturile specifice educatiei tehnologice- reprezinta specificul fiecarei trepte si discipline scolare/ universitare,fiind mai pronuntate in cazul unor obiective de invatamant precum stiintele naturii, activitatile practice si de laborator.

4. Metodele si tehnicile specifice educatiei tehnologice

4.1. Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii elevului

4.1.1. Observarea,analiza produselor activitatii,convorbirea, chestionarul,biografia, autobiografia,etc.

4.2. Metode si tehnici de investigare a grupurilor scolare

4.2.1. Metoda aprecierii obective, testul sociometric

4.3. Metode si tehnici de educare a elevului

4.3.1. Vizeaza metodele didactice, valorificate ca metode active, participative,implicate direct in individualizarea activitatilor de educatie

4.4. Metode si tehnici de informare scolara si profesionala

4.4.1. Conferinte,cursuri,vizite, consultatii,expozitii,monografii.

4.5. Metode si tehnici de conseliere in perspectiva sfatului final de orientare scolara, profesionala si sociala

4.5.1. Metoda corelatiei dintre rezultatele scolare,aptitudinile generale si speciale,motivatiile interne ai externe,cerintele socioprofesionale,obiectivate la nivel local,teritorial,etc.

5. Principiile educatiei tehnologice

5.1. Principiul corespondentei pedagogice dintre constiinta tehnologica teoretica si constiinta tehnologica practica

5.2. Principiul valorificarii resurselor si a disponibilitatilor tehnologice pozitive ale personalitatii umane in vederea orientarii si integrarii scolare,profesionale si social optime

5.3. Principiul valorificarii in plan tehnologic a tuturor formelor de educatie/instruire

5.4. Principiul diferentierii educatiei tehnologice in functie de determinarile sale particulare ei individuale

6. Concluzie

6.1. In concluzie,alaturi de educatia intelectuala, educatia tehnologica asigura o baza superioara pentru o educatie profesionala de valoare.