Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ВСТУП by Mind Map: ВСТУП

1. Романтизм(1 пол. XIX ст.)

1.1. Преромантизм (2 пол. XVIII ст.)

1.2. Ранній романтизм (поч. XIX ст.)

1.3. Розвинений романтизм (після 1830 р.)

1.4. Пізній романтизм (після 1848 р.)

1.4.1. Гротескно-фантастична течія (Гофманівська)

1.4.2. Утопічна течія

1.4.3. Вальтерскоттівська течія

1.4.3.1. Історичний роман

2. Реалізм

3. Універсальний романтизм

4. Народно-фольклорний романтизм

5. Байронічна течія