Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Neolitik by Mind Map: Neolitik

1. Traje od 6500-3500 g. pr. Kr.

2. Poljoprivreda se razvija

2.1. ljudi počinju uzgajati više biljaka

2.2. Agrarna revolucija: veliki skok za čovječanstvo

3. Sjedilački način života

3.1. ljudi žive na jednom mjestu radi uzgoja biljaka i životinja (pšenica, ječam, ovce, svinje....)

4. Izrađivanje kamenog oružja (sjekira, koplja i dr.)

5. Neolitik je mlađe kameno doba

6. Umjetnost se razvijala u ukrašavanju keramičkih posuda, figurativnoj plastici i ostalim raznim predmetima