Mjesečni plan i program (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mjesečni plan i program (1) by Mind Map: Mjesečni plan i program (1)

1. Likovna kultura

1.1. Crtanje

1.1.1. Ishodi učenja: učenik će moći slikovno prikazati glavne značajke proljeća, kreirati vlastiti doživljaj proljeća, procijeniti koje su boje značajne za temu proljeća.

1.2. Modeliranje-plastelin

1.2.1. Ishodi učenja: učenik će moći na jednostavan način u 3D modelu prikazati izgled stabla i cvijeća, kreativno izraziti svoje ideje, povezati modele sa stvarnošću

2. Priroda i društvo

2.1. Proljeće

2.1.1. -Ishodi učenja: učenik će moći imenovati vjesnike proljeća, usporediti promjene u prirodi, prepoznati godišnja doba.

2.1.2. MEĐUPREDMETNE TEME:

2.1.2.1. Učenik uočava povezanost između prirode i zdravoga života. ; Prepoznaje važnost dobronamjernoga djelovanja prema ljudima i prirodi. ; Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. ; Aktivno sluša, daje i prima povratne informacije i komunicira u skladu s komunikacijskim pravilima. Učenik uz učiteljevu pomoć odabire potrebne informacije među pronađenima.

2.2. Čuvajmo okoliš

2.2.1. -Ishodi učenja: učenik će moći opisati na koji način čovjek utječe na okoliš, predložiti kako očuvati okoliš i procijeniti na koji način bi on pripomogao očuvanju okoliša.

2.2.2. MEĐUPREDMETNE TEME:

2.2.2.1. Učenik identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi. ; Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline. ; Uočava povezanost između prirode i zdravoga života.; Pridonosi skupini. ; Identificira primjere dobroga odnosa prema prirodi. ; Učenik uz pomoć učitelja odabire potrebne informacije između pronađenih informacija. ; Sudjeluje u aktivnostima škole na zaštiti okoliša i u suradnji škole sa zajednicom. ; Učenik oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje.

2.3. Vode

2.3.1. -Ishodi učenja: učenik će moći objasniti razliku između tekućica i stajaćica, učenik će moći prepoznati i usporediti slatke i slane vode.

2.3.2. MEĐUPREDMETNE TEME

2.3.2.1. Učenik uočava povezanost između prirode i zdravoga života. ; Učenik spontano i kreativno oblikuje i izražava svoje misli i osjećaje pri učenju i rješavanju problema. ;izičko okružje učenja Učenik stvara prikladno fizičko okružje za učenje s ciljem poboljšanja koncentracije i motivacije. Razlikuje osnove pravilne od nepravilne prehrane i opisuje važnost tjelesne aktivnosti. ; Opisuje načine održavanja i primjenu osobne higijene i higijene okoline.

3. Hrvatski jezik

3.1. Čitanje

3.1.1. Ishodi učenja: učenik će moći ukratko prepričati pročitani tekst, opisati o čemu se u tekstu govori, izraziti svoje mišljenje i osjećaje probuđene čitanjem teksta.

3.2. Igra asocijacija

3.2.1. učenik će moći na zadanu temu iznijeti vlastito mišljenje, imenovati glavne predmete asocijacija, povezati zadane slike s poznatom riječju.

4. Matematika

4.1. Zbrajanje i oduzimanje

4.1.1. Učenik će moći izračunati jednostavne matematičke operacije, usporediti zbrajanje i oduzimanje brojeva s računanjem stvarnih predmeta iz njegove okoline, riješiti zadane zadatke i samostalno kreirati slične operacije.

4.2. Zadatci riječima

4.2.1. Učenik će moći samostalno izvesti najvažnije podatke iz zadanog teksta, protumačiti zadani tekst, riješiti zadatak, procijeniti vlastite mogućnosti u računanju takve vrste zadataka

5. Glazbena kultura

5.1. Pjevanje proljetnih pjesama

5.1.1. Ishodi učenja: učenik će moći prepoznati osnovne elemente proljeća, ponoviti otpjevane tekstove pjesama, opisati prirodu u proljeće, usporediti pjesme o proljeću s pjesmama o jeseni i zimi (koje su prije radili).

6. Tjelesna i zdravstvena kultura

6.1. Skakanja

6.1.1. Ishodi učenja: učenik će moći izvesti zadanu igru, kreirati vlastitu zabavnu igru na sličan način.

6.2. Bacanje lopte

6.2.1. Ishodi učenja: učenik će moći poboljšati vlastite motoričke sposobnosti, učenik će moći savladati novu vještinu, procijeniti vlastite mogućnosti i usporediti ih s mogućnostima drugih.

6.3. Igre na otvorenom

6.3.1. učenik će moći razvijati i pospješiti svoj doprinos timskom radu, procijeniti sigurnost igranja na otvorenom.

7. Sat razrednika

7.1. Prvi dan proljeća 21.3.

7.1.1. Učenici će na sat donijeti materijale koji ih najviše asociraju na proljeće, zatim će urediti učionicu s tim materijalima, raznim cvijećem i bojama. Nakon toga slijedi završno uvježbavanje igrokaza (kojeg spremaju već nekoliko dana), a taj igrokaz će održati s roditeljima kao publikom 20.3. nakon nastave jer je 21.3 subota.

7.2. Svjetski dan šuma 21.3.

7.2.1. Učenici će imati terensku nastavu u obližnji park, promatrati stabla i travnjake, s učiteljicom razgovarati o očuvanju šuma, doprinosu šuma za zdravlje i život ljudi, slikovno se upoznati s nekim stanovnicima šuma (životinje kao npr. zec, vjeverica,...)

7.3. Svjetski dan voda 22.3.

7.3.1. Učenici će izrađivati plakat na temu svjetskog dana voda, uspoređivati će vrste voda, naučiti glavne značajke vode za život, spoznati da voda zapravo čini 71% Zemljine površine.