Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Sambandsord by Mind Map: Sambandsord

1. Tid

1.1. 1

1.1.1. först

1.1.2. inledningsvis

1.1.3. före

1.1.4. innan

1.2. 2

1.2.1. under tiden

1.2.2. samtidigt

1.2.3. medan

1.3. 3

1.3.1. sedan

1.3.2. senare

1.3.3. efetr

1.3.4. till sist

2. Att jamföra

2.1. Likhet

2.1.1. i likhet med

2.1.2. precis som

2.1.3. på samma sätt som

2.1.4. ett liknande exempel

2.1.5. det påminner om

2.1.6. ungefär som

2.2. motsättning

2.2.1. jämfört med

2.2.2. däremot

2.2.3. även om

2.2.4. trots detta

2.2.5. i motsats till

2.2.6. å ena sidan...å andra sidan

2.2.7. till skillnad från

3. Att visa på orsak (cause)

3.1. därför att

3.2. orsaken är

3.3. anledningen är

3.4. det beror på att

3.5. på grund av

3.6. eftersom

3.7. en förklaring till det är

4. Att lägga till

4.1. och

4.2. dessutom

4.3. förutom detta

4.4. även

4.5. också

4.6. förutom att

4.7. för det första...för det andra

5. Att förtydliga

5.1. till exempel (t.ex.)

5.2. exempelvis

5.3. alltså

5.4. med andra ord

5.5. det vill säga (d.v.s.)

5.6. bland annat (bl.a.)

5.7. så att säga

6. Att sammanfatta

6.1. slutligen

6.2. för att sammanfatta

6.3. avslutningsvis

6.4. till sist

6.5. slutsatsen är att

6.6. sammanfattningsvis

6.7. innan vi sätter punkt