IF AND WISH CLAUSES

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IF AND WISH CLAUSES by Mind Map: IF AND WISH CLAUSES

1. Example

1.1. If your father comes early, we will go out for an ice – cream. conditional clause & main clause Baban erken gelirse dondurma almaya gideriz.

2. TYPE 1

2.1. True in the present or future / Şimdi ya da gelecek zaman için gerçek durumlarda

2.2. If the weather is nice, we usually go to the beach.

2.3. If the weather is nice tomorrow, we will go to the beach.

2.4. 1.1

3. What?

3.1. “if clause” iki cümlecikten meydana gelirler ve bunlar “if” cümlesi ve temel cümlesi olarak adlandırılırlar. Koşul cümlelerinde koşulu “if”in bağlı olduğu cümle ifade ederken temel cümlede ise o koşul sağlandığında gerçekleşecek eylemi, yani sonucu bildirir. Bu tür cümlelerde anlam cümleye “if” cümlesi ya da temel cümle ile başlansa da aynı kalır. Sadece “if” cümlesi ilk önce kullanıyor ise temel cümleye geçerken virgül kullanılır.

4. TYPE 2

4.1. Untrue (contrary to fact) in the present or future / Şimdi ya da gelecek zaman için hayali (gerçeğe zıt) durumlarda

4.2. If it were my day off today, we would play volleyball in the beach.

4.3. If it were my day off tomorrow, we would play volleyball in the beach.

4.4. 1.2

5. INTRO

5.1. Koşul cümleleri temel olarak üç bölüme ayrılır.

6. TYPE 3

6.1. Untrue (contrary to fact) in the past / Geçmiş zaman için hayali (gerçeğe zıt) durumlarda

6.2. If the weather had been nice yesterday, we would have gone to the beach.

6.3. If it had been my day off yesterday, we would have played volleyball in the beach.

6.4. 1.3

7. HAZIRLAYAN: Ebrar KÖSALİ