Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK-činjenica

1.2. INFORMACIJA-značenje

1.3. INFORMACIJSKA ZNANOST- proučavanje informacija

1.4. INFORMATIKA-dio informacijeske znanosti

1.5. RAČUNALSTVO-proučavanje računala

1.6. DOKUMENT-skup zapisanih podataka

1.7. PUBLIKACIJA-objavljeni dokument

1.8. ISBN-međunarodni standardni broj za knjige

1.9. SKLOPOVLJE (hardware)-svi fizički, opipljivi dijelovi

1.10. PROGRAMSKA POTPORA (software)-skup svih programa

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. 4 RAZDOBLJA

2.1.1. 1. RUČNA OBRADA 2. MEHANIČKA OBRADA 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA 4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3. ELEKTRONIČKA OBRADA PODARAKA

3.1. GENERACIJE RAČUNALA

3.1.1. 1. generacija - elektronska cijev 2. generacija - tranzistor 3. generacija - integrirani krug 4. generacija - visoko integrirani krug 5. generacija - mikroprocesor 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. BROJEVNI SUSTAVI

4.1. – način zapisivanja i tumačenja brojeva

4.2. DEKADSKI

4.3. BINARNI

4.4. Oktalni

4.5. heksadekadski

5. BIT I BAJT

5.1. BIT

5.1.1. najmanja jedinica

5.2. BAJT

5.2.1. osam bitova

6. OSNOVNI DJELOVI RAČUNALA

6.1.  centralna jedinica  ulazne jedinice  izlazne jedinice  ulazno-izlazne jedinice  mediji za pohranu podataka

6.1.1. 1. CENTRALNA JEDINICA MBO – matična ploča  CPU – procesor  PSU – napajanje  RAM – radna memorija  GPU – grafička kartica  HDD – tvrdi disk

6.1.1.1. MBO-tiskana ploča

6.1.1.2. SABIRNICE-priključci

6.1.1.3. PODNOŽJE-mjesto na koje se stavlja procesor

6.1.1.4. CPU-„mozak” računala

6.1.1.5. TAKT-– broj koraka u sekundi koje proces može obaviti

6.1.1.6. PODNOŽJE-oblik i broj priključaka na procesoru

6.1.1.7. PSU-pretvara izmjeničnu struju

6.1.1.8. RAM-pohranjivanje podatka i programa

6.1.1.8.1. postoje različite vrste

6.1.1.9. ROM-osnovni operativni sustav matične ploče

6.1.1.10. GPU-– kartica sa procesorom i radnom memorijom

6.1.1.11. HDD-trajno pohranjivanje podataka

6.2. Ulazne jedinice  TIPKOVNICA  MIŠ  OPTIČKI ČITAČ  OCR,  ČITAČ CRTIČNOG KODA DIGITALNI FOTOAPARAT  WEB KAMERA  MIKROFON  OSJETILNA PLOHA engl. touchpad  GRAFIČKA PLOČA

6.3. Izlazne jedinice  CRTAČ  ZVUČNICI  PISAČ  MONITOR  PROJEKTOR

7. MEDIJI ZA POHRANU PODATAKA

7.1. MAGNETSKI MEDIJI

7.1.1.  disketa  magnetna traka  magnetne kartice  tvrdi disk

7.2.  OPTIČKI MEDIJI

7.2.1.  CD (Compact Disc)  DVD (Digital Versatile Disc)  BD (Blue – Ray disc)

7.3.  POLUVODIČKI MEDIJI

7.3.1.  memorijski ključić (USB stick)  memorijske kartice  SSD (Solid State Drive) tvrdi disk