โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. ผลกระทบที่เกิดเมื่อขาดความรู้

1.1. จะทำให้ใช้ทรัพยากรในการทดลองการผลิตสิ้นเปลืองและทำให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงมากขึ้นและทำให้การผลิตประสบผลสำเร็จไปได้อย่างล่าช้า

2. ประโยชน์ของเทคโนโลยี

2.1. นำของที่อยู่ในท้องถิ่น มาดัดแปลงให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้

3. นวัฒกรรมคือ

3.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากมะพร้าวอินทรีย์ ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนำน้ำหางกะทิ (coconut whey) ที่เป็นส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันมะพร้าวอินทรีย์