Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การสืบค้นข้อมูล by Mind Map: การสืบค้นข้อมูล

1. นวัตกรรมมาตรฐานรสชาติอาหารไทย ตำรับผัดกระเพราน้ำยำพริกเผาและกะปิคลุกข้าว

1.1. สามารถนำไปทำเป็นอาหารได้ในหลายยรูปแบบ

1.2. สามารถนำมาปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม

1.3. สามารถลดเวลาในการทำได้เพราะมีผลิตภันต์สำเร็จรูปแล้ว

1.4. รสชาติอารอร่อยเหมื่อนรสชาติต้นตำหรับ

1.5. และมีราคาที่ไม่แพงจนเกิน

1.5.1. และมีเวลาในการเก็บรักษษได้ยาวนานกว่าเดิม

1.6. กินได้อิ่มพอดีไม่เหลือทิ้งเหมือนที่เราซื้อวัตถุดิบมาทำเอง

1.7. และพกพาสะดวกมีขนาดกระทัดรัด