“เฮมพ์ไทย” พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“เฮมพ์ไทย” พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง by Mind Map: “เฮมพ์ไทย” พรมจากยางพาราและกัญชง สำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

1. ผลิตภัณฑ์พรมจากยางพาราและกัญชง

2. ใช้เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยเศษกัญชงที่มีการปรับปรุงทางเคมี

3. มีการปรับปรุงการตีเกลียวของเส้นด้ายและปรับโครงสร้างผ้าให้เพิ่มคุณสมบัติทนต่อแรงขัดถู

4. พรมจากยางพาราและกัญชงมีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์และลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

5. พื่อเพิ่มแรงยึดติดระหว่างยางกับกัญชง ร่วมกับการพัฒนาให้ยางพาราสามารถแทรกตัวและเชื่อมประสานกับผ้าทอจากกัญชง