Етапи роботи магістерського дослідження.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи роботи магістерського дослідження. by Mind Map: Етапи роботи магістерського дослідження.

1. Визначити суть читання та його психофізіологічні механізми.

2. Виявити труднощі іншомовного читання на початковому етапі.

3. Визначити особливості навчання техніці читання учнів середньої школи на основі використання англомовних мультимедійних програм.

4. Проаналізувати роль інформаційних комунікативних технологій у процесі вивчення англійської мови .

5. Експериментально перевірити ефективність використання англомовних мультимедійних програм у процесі навчання техніці читання учнів середньої школи