โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง by Mind Map: โฟมอะลูมิเนียมตัดเสียงรบกวนประสิทธิภาพสูง

1. สาเหตุ

1.1. เสียงดังที่เกิดจาก

1.1.1. เสียงดังจากยานพาหนะ

1.1.2. เครื่องจักร

1.1.3. โรงงานอุตสาหกรรม

1.1.4. การก่อสร้างต่างๆ

2. ประโยชน์

2.1. ลดเสียงรบกวน

2.2. วัสดุหาง่าย

2.3. สามารถควบคุมเสียง ในที่เฉพาะ

2.4. ทนต่ออุณหภูมิสูงทนไฟทนต่อการกัดกร่อนลดเสียงรบกวน

3. วิธีการแก้ไข

3.1. การใช้วัสดุดูดซับเสียง

3.1.1. โพลีเอสเตอร์

3.1.2. เยื่อกระดาษ

3.1.3. ใยแก้ว

3.1.4. ใยไม้

3.1.5. ใยหิน

4. ปัญหา

4.1. หนา

4.2. หนัก

4.3. ไม่แข็งแรง

4.4. เสื่อมสภาพง่าย

4.5. ไม่ทนไฟ

4.6. เป็นพิษ

4.7. ดูดซับเสียงไม่ได้ตามต้องการ

5. โฟมอะลูมิเนียม

5.1. เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติในด้านการดูดซับเสียงดี แข็งแรง ทนแรงกระแทก น้ำหนักเบา สวยงาม ไม่ลุกติดไฟ

5.2. สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

5.3. ต้นทุนวัตถุดิบและการผลิตสูง