Завдання проекту "Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Завдання проекту "Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес" by Mind Map: Завдання проекту "Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес"

1. Підвищити професійний рівень педагогів шляхом реалізації безперервної освіти.

2. Модернізація технічного забезпечення уроків у школі, підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів.

3. Надання допомоги та забезпечення методичного супровіду процесу освоєення та використання ІКТ педагогами у професійній діяльності.

4. Сприяння зниженню психологічного напруження при освоєнні компютерної техніки

5. Надання допомоги в освоєнні інновацій, у кваліфікованому виборі технологій, які поєднують традиційні та електронні ресурси.

6. Активізування використання ІКТ в освітньому процесі шляхом удосконалення відповідних навичок педагогів чи майстер-класів, консультацій, практикумів, тощо.