“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น by Mind Map: “คามินโน่” เสื้อผ้ากีฬาเอนกประสงค์จากเส้นใยนุ่น

1. ประโยชน์

1.1. ใส่สบาย เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี

1.2. คุณสมบัติการเก็บรักษาความอบอุ่น (warm keeping

1.3. ต้านทานการซึมน้ำ (water repellent)

2. กระบวน

2.1. การผลิตเส้นด้ายและผ้าผืนผสมเส้นใยนุ่นกับเส้นใยธรรมชาติ

2.1.1. ฝ้าย

2.1.2. ขนสัตว์

2.1.3. กัญชง

3. ส่วนผสม

3.1. ร้อยละ 30 ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ