ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ by Mind Map: ระบบประเมินการเพาะปลูกอ้อยด้วยอากาศยานไร้คนขับ

1. ทักษะที่ใช้

1.1. นำเทคโนโลยีในการเพาะปลูก

1.2. ออกแบบท่าอากาศยานที่ไรคนขับ

1.3. รู้ทักษะในการปลูกอ้อย

1.4. วัดปริมาณในการปลูก

2. เทคโนโลยีที่ใช้

2.1. นำคอมพิวเตอร์มาออกแบบอากาศยาน

2.2. โปรแกรมต่างๆ

2.3. พันธุ์อ้อย

2.4. อุปกรณ์ต่างๆ

3. ข้อดี

3.1. ไม่เปลืองค่าแรงงาน

3.2. ประหยัดเวลาในการเพาะปลูก

3.3. รวดเร็ว

3.4. มีการวิเคาระห์การประเมินความสูงของต้นอ้อยโยไร่คนขับ

4. ข้อเสีย

4.1. ไม่มีผู้ควบคุมตอนเกิดอุบัติเหตู

4.2. ระบบอาจเกิดการขัดข้องในการทำงาน

4.3. ตัวเลขในการวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้