โคลนติดล้อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โคลนติดล้อ by Mind Map: โคลนติดล้อ

1. ผู้แต่ง

1.1. พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๖

1.2. นามแฝง อัศวพาหุ

2. ลักษณะคำประพันธ์

2.1. ร้อยแก้ว

2.1.1. รูปแบบบทความ

3. เนื้อหา

3.1. ๑๒ ตอน

3.2. ตอนที่ ๑

3.2.1. การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง

3.2.1.1. ควรเป็นตัวของตัวเอง

3.2.1.2. เลือกแบบอย่างอย่างมีเหตุผล

3.3. ตอนที่ ๒

3.3.1. การทำตนให้ต่ำต้อย

3.3.1.1. ไม่มีคามเชื่อมั่นในตนเอง