นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ by Mind Map: นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ

1. ข้อดีที่ได้รับ

1.1. ใช้วัดการเต้นของหัวใจในตอนเราออกกำลังกายทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับการเต้อนของหัวใจว่าเต้นเราเกินไปไมและดีต่อคนที่เป็นโรคหัวใจอีกด้วย

1.2. ใช่ตรวจสอบระยะทางวิ่งว่าเราวิ่งว่าเราวิ่งด้วยระยะทางเราไรและใช่เวลาการวิ่งนานเท่าในทำให้เราได้รู้เวลาในการวิ่งแต่ละวันอีกด้วย

1.3. วัดความดันทำให้เราได้รู้เกี่ยวระดับควาดดันของเรายังดหมาะสำหรับคนที่เป้นโรคความดันอีกด้วยเพราะจะทำให้เรารู้ระดับความดันได้ตลอดเวลา

2. ข้อเสีย

2.1. อาจเกิดความผิดพาดในการวัดเพราะระบบนั้นอาจมีควาดผิดพาดได้ง่ายกว่าเครื่องมือของหมอและเราควรจะไปด้วยกับเเพทย์ดีกว่าเพราะมีความเม็นยำสูงกว่า

2.2. ต้องใช้แบตเตอร์รี่วึ่งในการใช้แบตนั้นถ้่าให้ไปนานแบตอาจจะเสื่อมได้ง่ายกว่าและหมดได้เราเพราะเนื่องจากอุปกรนั้นมีความเล็กจึงประจุแบตได้นิดเดียว

2.3. ไม่กันน้ำเท่าไรเนื่อจากเป็นอุปกรที่ไม่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำทำให้เครื่องอาจจะพังได้ง่าย

3. ด้านความสวยงาม

3.1. รูปทรงมีความสวยงามมีความโดดเด็นในการออกแบบไม่ใหญ่เกินไปและมีลวดลายที่สวยงาม

3.2. เวลาใส่แล้วเจ็บมือเนืองจากเนื่อสายไม่รัดมากและมีควมนุ่มเหมาะกับทุกสภาพผิว

4. ด้านเทคโนโลยี

4.1. วัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์นาฬิกาข้อมือที่สามารถวัดและบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องได้ด้วยเทคโนโลยี PO (Pulse Oximeter) โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเสริม

5. นาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟ