แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย by Mind Map: แผ่นวัสดุห้ามเลือดทางศัลยศาสตร์จากข้าวไทย

1. จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาระวิชา

1.1. จำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานในทางการแพทย์ ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิตขั้นตอนต่างๆและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการใช้ความคิดเชิงระบบเพราะแต่ละนวัตกรรมจะต้องมีการว่างรูปแบบของการจัดทำอย่างเป็นระบบเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการผลิตชิ้นงานของมาและเพื่อไม่ให้อัตรายต่อผู้ใช้นวัตกรรม

2. ผลกระทบ

2.1. หากขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับนวัตกรรม หลักการในการผลิตต่างๆ จะทำให้ผลงานที่ออกมามีความผิดพลาด และหากขาดความรู้ในการใช้งานจะทำให้ใช้งานนวัตกรรมนั้นๆไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจเกิดผลเสียต่อสุขภาพได้

3. ประโยชน์

3.1. สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้

4. คุณสมบัติ

4.1. มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอันเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการหายของบาดแผล