Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. osnovni pojmovi

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJAS

1.3. INFORMATIKA

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. RAČUNALO

1.6. SOFTWARE

2. razvoj računala

2.1. ručna obrada

2.2. mehanička obrada

2.3. elektromehanička obrada

2.4. elektronička obrada

3. tipovi računala prema veličini

3.1. super računala

3.1.1. fizika

3.1.2. biologija

3.1.3. metero biologija

3.2. velika računala

3.2.1. banke

3.2.2. burza

3.3. mini računala(serveri)

3.3.1. umrežavanje računala

3.4. mikro računala

3.4.1. personal computer

4. Informatika i ekologija

4.1. ekologija

4.2. zelena tehnologija

4.3. ICT

5. informatička sigurnost

5.1. zaštita uređaja

5.2. zaštita osobnih podataka

5.3. zaštita zdravlja

5.4. zaštita okoliša

6. BROJEVNI SUSTAV

6.1. dekatski

6.2. binarni

6.3. oktalni

7. logičke funkcije

7.1. negacija/logičko NE

7.2. konjukcija/logičko I

7.3. disjunkcija/logičko ILI