Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. RAČUNALO

1.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.7. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. S obzirom na NAČIN OBRADE PODATAKA razvoj računala možemo podijeliti na 4 RAZDOBLJA:

2.1. 1. RUČNA OBRADA (ABAK, 3000 p.k.) 2. MEHANIČKA OBRADA (ARITMOMETAR, 1820.) 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA (SORTIRNI STROJ, 1890.) 4. ELEKTRONIČKA OBRADA(COLOSSUS,1943.)

3. GENERACIJE RAČUNALA

3.1. 1. generacija - elektronska cijev 2. generacija - tranzistor 3. generacija - integrirani krug 4. generacija - visoko integrirani krug 5. generacija - mikroprocesor 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

4.1. superračunala (supercomputer) – fizika, biologija, meteorologija trenutno najjače računalo Sunway TaihuLight velika računala (mainframe) – banke, burza najveći proizvođač IBM mini računala (minicomputer) – umrežavanje računala • često nazivani „serveri” mikro računala (personal computer) nazivana još i osobna računala

5. Informatika i ekologija

5.1. EKOLOGIJA – prirodna znanost koja se bavi odnosima među živim organizmima, te njihovim utjecajem na prirodu • ZELENA TEHNOLOGIJA – strojevi, oprema i način rada koji štiti ili popravlja već oštećeni okoliš • reciklaža • električni automobili • obnovljivi izvori energije • ICT

5.2. ICT (Information and Communications Technology) • informacijsko komunikacijska tehnologija • primjena računala i komunikacijske opreme za prikupljanje, spremanje, prijenos i obradu podataka

5.3. prikupljanje informacija iz okoliša • pristup i dijeljenje informacija • napredak istraživanja okoliša • upravljanje potrošnjom goriva i ispušnih plinova u automobilima • pametne kuće • nadzor usjeva • bolja iskoristivost obnovljivih izvora energije

6. Informatička sigurnost

6.1. Informatička sigurnost uključuje: • Zaštitu uređaja • Zaštitu osobnih podataka • Zaštitu zdravlja • Zaštitu okoliša

7. Zaštita uređaja

7.1. Zaštiti uređaje od zlonamjernih programa • ne otvarati zaražene mailove • ne surfati sumnjivim stranicama • redovito ažurirati operativni sustav • koristiti antivirusni program • ne skidati piratski softver

8. Zaštita osobnih podataka

8.1. Zaštiti osobne podatke od zlouporabe • ne ostavljati adresu i broj telefona na internetu • voditi računa o postavkama privatnosti • digitalni identitet i digitalni otisci • nepovjerenje prema nepoznatim osobama • cyber bullying

9. Zaštita zdravlja

9.1. Pravilan rad na računalu: • udaljenost monitora min 50cm • monitor u visini očiju • podlaktice naslonjene na stol • oba stopala na podu • uspravno sjedenje na stolici s potporom za kralježnicu

9.2. Ergonomija – znanost o prilagođenosti predmeta svakodnevne uporabe čovjekovim potrebama i fizionomiji • Zaštita na radu - skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu

10. Zaštita okoliša

10.1. elektronički otpad sadrži elemente • štetne za okoliš (živa, olovo) • oskudne u prirodi (silicij) • visoke vrijednosti (zlato)