Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

1.1. Ručna obrada

1.2. Mehanička obrada

1.3. Elektromehanička obrada

1.4. Elektronička obrada

2. 1. Osnovni pojmovi informacijeske tehnologije

2.1. OSNOVNI POJMOVI

2.1.1. Podatak

2.1.2. Informacija

2.1.3. Informacijska pismenost

2.1.4. Informatika

2.1.5. Računalstvo

2.1.6. Računalo

2.1.7. Sklopovlje računala

2.1.8. Programska podrška

3. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

3.1. Superračunala

3.2. Velika računala

3.3. Mini računala

3.4. Mikro računala

4. INFORMATIKA I EKLOGIJA

4.1. Ekologija

4.2. Zelena tehnologija

4.3. ICT

5. INFORMATIČKA SIGURNOST

5.1. Zaštita uređaja

5.2. Zaštita osobnih podataka

5.3. Zaštita zdravlja

5.4. Zaštita okoliša

6. 2. Matematičke i logičke osnove rada računala

7. KODIRANJE BROJEVA

7.1. ASCII

8. LOGIČKE FUNKCIJE

8.1. Negacija ili LOGIČKI NE

8.2. Konjukcija ili LOGIČKI I

8.3. Disjunkcija ili LOGIČKI ILI