ระบบการตรวจสอบมะม่วงแบบไม่ทำลาย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการตรวจสอบมะม่วงแบบไม่ทำลาย by Mind Map: ระบบการตรวจสอบมะม่วงแบบไม่ทำลาย

1. 1 ข้อดี

1.1. 1 ช่วยลดระยะเวลา

1.2. 2สามารถตรวจสอบสีผิว รอยดำ จุดดำจุดด่างได้โดยอัตโนมัติ

1.3. 3 ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด

1.4. 4 ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

2. 2 ส่วนประกอบที่ต้องการวิเคราะห์

2.1. 1 ปริมาณน้ำตาล

2.2. 2 ปริมาณแป้ง

3. 3 เทคโนโลยีที่ใช้

3.1. 1 เทคโนโลยีการประมวลภาพ

3.2. 2 ระบบตราชั่ง