Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. POVIJESNI RAZVOJ RAČUNALA

1.1. MEHANIČKA OBRADA

1.1.1. ARITMOMETAR

1.2. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

1.2.1. SORTIRNI STROJ

1.3. RUČNA OBRADA

1.3.1. ABAK

1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

1.4.1. 1-6 GENERACIJE RAČUNALA

1.4.1.1. ELEKTRONSKA CIJEV

1.4.1.2. TRANZISTOR

1.4.1.3. INTEGRIRANI KRUG

1.4.1.4. VISOKO INTEGRIRANI KRUG

1.4.1.5. MIKROPROCES

1.4.1.6. BIOČIPOVI

1.5. VRSTE RAČUNALA

1.5.1. SUPERRAČUNALA

1.5.2. VELIKARAČUNALA

1.5.3. MINIRAČUNALA

1.5.4. MIKRORAČUNALA

2. OSNOVNI POJMOVI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2.1. PODATAK

2.2. INFORMACIJA

2.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

2.4. INFORMATIKA

2.5. RAČUNALSTVO

2.6. RAČUNALO

2.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

2.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

3. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

3.1. EKOLOGIJA

3.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

3.2.1. RECIKLAŽA

3.2.2. ELEKTRIČNI AUTOMOBIL

3.2.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

3.2.4. ICT

3.3. INFORMARTIČKA SIGURNOST

3.3.1. ZAŠTITA UREĐAJA

3.3.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

3.3.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

3.3.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

4. MATEMATIČKE I LOGIOČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

4.1. BROJEVNI SUSTAV

4.1.1. DEKATSKI

4.1.2. BINARNI

4.1.3. OKTALNI

4.1.4. BIT

4.1.5. BAJT

4.2. KODIRANJE BROJEVA

4.2.1. ASCII

4.3. LOGIČKE FUNKICE

4.3.1. NEGACIJA ILI LOGIČKO NE

4.3.2. KONJUNKCIJA ILI LOGIČKO I

4.3.3. DISJUNKCIJA ILI LOGIČKO ILI