OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. BROJEVNI SUSTAV

1.1. BIT

1.2. BAJT

1.3. Dekadski

1.4. Binarni

1.5. Oktalni

1.6. Heksadekadski

2. ASCII(American Standard Code for Information Interchange)

3. Logičke funkcije

3.1. logičko Ne

3.2. logičko ILI

3.3. logičko I

4. Osnovni pojmovi

4.1. podatak

4.2. informacija

4.3. informacijska pismenost

4.4. informatika

4.5. računalstvo

4.6. računalo

4.7. programska podrška

5. obrade podataka

5.1. ručna obrada

5.1.1. abak

5.2. mehanička obrada

5.2.1. pascalina

5.3. elektromehaniča obrada

5.3.1. COLOSSUS

5.4. elektronička obrada

5.4.1. elektronska cijev

5.4.1.1. tranzistor

5.4.1.1.1. intergrirani krug

6. RAČUNALA PREMA VELIČINI

6.1. SUPERRAČUNALA

6.2. VELIKA RAČUNALA

6.3. MINI RAČUNALA

6.4. MIKRO RAČUNALA

7. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

7.1. EKOLOGIJA

7.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

7.3. ICT

8. INFORMATIČKA SIGURNOST

8.1. ZAŠTITA UREĐAJA

8.2. ZAŠTITA OSOBNIH ZADATAKA

8.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

8.4. ZAŠTITA OKOLINE