Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podaci

1.2. Informacija

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Informatika

1.5. Računalstvo

1.6. Računalo

1.7. Sklopovlje računala(hardware)

1.8. Programska podrška(software)

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. Način obrade podataka

2.1.1. 1.Ručna obrada

2.1.1.1. ABAK,3000 g.pr.Kr.

2.1.2. 2.Mehanička obrada

2.1.2.1. PASCALINA 1642.

2.1.3. 3.Elektroničkomehanička obrada

2.1.3.1. Z3 1941

2.1.4. 4.Elektronička obrada

2.1.4.1. 6 generacija računala

2.1.4.1.1. ALTAIR 8800,1975

3. Vrste i tipovi računala

3.1. Kategorije računala prema veličini

3.1.1. Superračunala

3.1.2. Velika računala

3.1.3. Mini računala

3.1.4. Mikro računala

3.1.4.1. Različite podjele i vrste mikroračunala

3.1.4.1.1. prema proizvođačkom standardu

3.1.4.1.2. prema prenosivosti

3.1.4.1.3. prema proizvođaču procesa

3.1.4.2. Nazivaju se još i OSOBNA RAČUNALA

4. Informatika i ekologija

4.1. Ekologija

4.2. Zelena ekologija

4.3. ICT

5. Informatička sigurnost

5.1. Zaštita uređaja

5.2. Zaštita osobnih podataka

5.3. Zaštita zdravlja

5.4. Zaštita okoliša

6. Matematičke i logičke osnove rada računala

6.1. Brojevni sustav

6.1.1. Brojevni sustav

6.1.2. Dekadski brojevni sustav

6.1.3. Binarni brojevni sustav

6.1.4. Oktalni,heksadekadski

6.2. Kodiranje brojeva

6.2.1. asci

6.2.2. logičke funkcije